Over Omraam Mikhaël Aïvanhov
15531
post-template-default,single,single-post,postid-15531,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Over Omraam Mikhaël Aïvanhov

Over Omraam Mikhaël Aïvanhov

Jeugd

FM_1937

Versie 3Mikhaël Aïvanhov werd op 31 januari 1900 geboren in het kleine Macedonische dorpje Serbtzi vlakbij de berg Pelister aan de voet van de Babouna Planina (Grootmoeders berg). Na de verwoesting van zijn geboortedorp door de Grieken verhuisde de familie naar de stad Varna aan de Zwarte Zee. Zijn vader stierf toen de kleine Mikhaël zeven jaar oud was, waarna zijn moeder hertrouwde. Vanaf zijn veertiende jaar, na het bestuderen van Hindoe-geschriften, beoefende Mikhaël intensief yogatechnieken. Dit leidde tot bijzonder intense spirituele ervaringen. Ook experimenteerde hij veel met het licht en de zeven kleuren van het spectrum. Op zijn vijftiende kreeg hij een grote mystieke ervaring van goddelijke genade. Boven alles zou de schoonheid van deze goddelijke ervaring bij de jonge Mikhaël de diepste indruk achterlaten.

 

Peter Deunov

In 1917 kwam Mikhaël Aïvanhov in contact met Peter Deunov die in Varna woonde. Vanaf dat moment werden zijn leven en werken bepaald door deze inspirerende persoon en de Universele Witte Broederschap.

PDeunov2

Aïvanhov ontving van Deunov een intensieve esoterische vorming.
Peter Deunov wilde echter dat hij zich ook in de gangbare wetenschap zou verdiepen. Daartoe volgde hij colleges in onder meer psychologie, filosofie, natuurkunde, wiskunde, medicijnen en letteren aan de universiteit van Varna. Daarna was hij in het onderwijs werkzaam tot aan zijn vertrek naar Frankrijk.

 

Uitzending naar Frankrijk

leMaitre1981 oma_05_big 6313_4949149605974_903635499_n

 

Toen de Tweede Wereldoorlog dreigde, voorzag Deunov de politieke onrust die de aanzet zou geven tot het verbod op elke vereniging met een spiritueel karakter in Bulgarije. Om zijn leringen te redden en verder te verbreiden zond hij Mikhaël Aïvanhov in 1937 naar Frankrijk.
Een van de contactpersonen aldaar, herinnert zich haar eerste ontmoeting met Aïvanhov nog als volgt:

rose-fleur-saumon-070110 (1)       “Wat me het meest trof bij onze eerste ontmoeting, was het intense licht dat van hem uitstraalde, een licht dat vol zachtheid en zuivere onpersoonlijke liefde was en dat zich als goddelijk water uitstortte over de mensen en de dingen.
Zijn blik was vervuld van een gevoel van een totaal geven van zichzelf, dat alleen eigen is aan heiligen en meesters. Wanneer men broeder Mikhaël zag, kreeg men de indruk dat het zijn enige taak was om dit goddelijk liefdesgeschenk aan allen zonder onderscheid aan te bieden, jong of oud, mooi of lelijk, rijk of arm.

Dit was des te opmerkelijker, omdat hij zich bijna niet in het Frans kon uitdrukken en dit maakte dat zijn toehoorders hun aandacht concentreerden op wat er van hem uitstraalde. De uitstraling van zijn spirituele liefde, die zich in bijzondere schoonheid openbaarde, werkte in op iedereen die met hem in contact kwam.”

 

Openbare voordrachten
Vanaf 1938 gaf Mikhaël Aïvanhov zelf voordrachten in Parijs en omgeving. Tot 1986 heeft hij duizenden voordrachten gegeven, eerst in Frankrijk en later op vele plaatsen in de wereld.Unknown-3 (2)

“…Ik spreek met mijn stem, Peter Deunov sprak met de zijne. Het was niet omdat hij bepaalde vraagstukken niet kende, dat hij er niet over sprak.

Misschien was de tijd er niet rijp voor. Mijn werk is verschillend van dat van Peter Deunov. Heel verschillend.
Maar er is geen tegenstelling tussen ons. We bewandelen dezelfde weg en gaan in dezelfde richting, altijd naar het licht, naar God…”

 

In de jaren die volgden, werkte hij de inwijdingswetenschap van Peter Deunov verder uit met behulp van zijn eigen diepgaande geestelijke ervaringen, zijn grote spirituele eruditie en uitzonderlijke kennis van de esoterische wetenschappen en voorzag het van eigentijdse praktische methoden.

 

 

DSC_0237“Ik heb de mystieke weg bewandeld: het hart, de gevoelens, sensaties en de liefde.

Ik heb de spirituele weg bewandeld: studie en wetenschap.
Ik heb ook de weg van de concrete realisatie gevolgd door werk en het versterken van de wil.
Ik heb deze drie wegen bewandeld, de een na de ander, en in iedere weg behaalde ik resultaten.
En toch wil ik noch de ene noch de andere weg volgen: Ik wil ze alle drie.”

 

 

Herkomst van de toevoeging ‘Omraam’

stock-illustration-78876499-om-or-aum-indian-sacred-sound-original-mantra-1Unknown-4In dit verband dient de reis vermeld te worden die Aïvanhov maakte naar Japan, Taiwan, Hongkong, Thailand, Sri Lanka en  India. In dit laatste land verbleef hij van juni 1959 tot februari 1960. Daar ontmoette hij verschillende spirituele meesters: waaronder Anagarika Govinda en Neem Karoli Maharaj Baba.
Later, teruggekeerd in Frankrijk, kondigde hij aan dat hij in India, als een talisman, de naam ‘Omraam’ ontvangen had. ‘Om’ is een klank die overeenkomt met het ‘solve’ van de alchemisten en heeft betrekking op het doen uiteenvallen van wat duister en schadelijk is. De klank ‘Raam’ daarentegen, heeft het vermogen tot verdichten, tot tastbaar maken van wat subtiel is.

 

De betekenis van een Meester
“U moet weten dat een waarachtige Meester, in de spirituele zin van het woord, een wezen is dat in de eerste plaats de essentiële waarheden kent, niet die de mensen hebben opgeschreven, vormgegeven of verteld, maar het wezenlijke volgens de kosmische Intelligentie. Ten tweede moet hij de wil hebben gehad om alles in zichzelf te beheersen, te domineren en onder controle te hebben en daarin zijn geslaagd. Tenslotte, deze wetenschap en deze beheersing die hij heeft verkregen, mogen slechts dienen om alle kwaliteiten en deugden van de onbaatzuchtige liefde te manifesteren. Juist aan zijn onbaatzuchtigheid herken je de ware Meester. Elke Meester komt op aarde om één kwaliteit in het bijzonder tot uitdrukking te brengen: er zijn dus Meesters van wijsheid, van liefde of van kracht of van zuiverheid… Maar alle werkelijk grote Meesters hebben noodzakelijkerwijs deze kwaliteit gemeen: de onbaatzuchtigheid.”

uit: What is a spiritual Master, Izvor 207 – nog niet vertaald.

Omraam Mikhaël Aïvanhov verliet zijn lichaam in zijn geliefde Le Bonfin op de 1e kerstdag 1986 om 21.25 uur. Slechts één discipel, zuster Blagost, was getuige van zijn heengaan. Aïvanhovs laatste woorden en getuigenis waren in overeenstemming met zijn roeping:

 

dreamstime_m_836786 (2)

“Als je eens wist hoeveel liefdevolle gedachten ik van iedereen ontvang!
Zeg de broeders en zusters dat ik altijd bij hen zal zijn.
Vraag hen de eenheid en harmonie te bewaren en het onderricht te blijven verspreiden in de hele wereld.”

 

Meer over het leven van Omraam Mikhaël Aïvanhov kun je lezen in de biografieën:

‘Het Mysterie van het Licht’
‘Omraam Mikhaël Aïvanhov, a biography’
‘The Beautiful Story of a Master’
‘Omraam Mikhaël Aïvanhov, photo album’.

Al deze boeken zijn te verkrijgen via Prosveta