17322
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17322,bridge-core-2.5,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-23.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Dagteksten

AGENDA

INTRODUCTIEDAG VAN DE UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP NEDERLAND

Mediteren, een spirituele praktijk die ons hele wezen aangaat

“Hoe kunnen we meditatie opvatten? We kunnen haar vergelijken met het kauwen van voedsel. Wanneer we een hap voedsel in de mond nemen en kauwen, gaan de speekselklieren werken en nemen we met de tong de meest subtiele energieën op. Meditatie is ook een soort kauwproces, maar dan van gedachten, waarmee we de wezenlijkste elementen van de spirituele wereld als voedsel in ons opnemen.
Zelfs indien mediteren kan worden beschouwd als een activiteit van het verstand, maakt de wil er ook deel van uit, want de mentale concentratie die bij meditatie is vereist komt niet vanzelf, daar moet je moeite voor doen. En omdat het belangrijk is het onderwerp waarop je je gaat concentreren goed te kiezen, heeft het hart ook wat te zeggen: zodra een onderwerp, een voorwerp je bevalt, zodra je er zin in hebt, staat het intellect er gemakkelijker bij stil. Vervolgens doordringt de ziel het met haar vibraties, haar uitstraling: zij contempleert, beschouwt het. En tenslotte is het de geest die zich ermee vereenzelvigt om een magisch scheppingswerk te realiseren. Omdat de mens een eenheid vormt, heeft de meditatie gevolgen voor zijn gehele psyche en zelfs voor zijn fysiek lichaam”.

Beste mensen,
Op zaterdag 21 november a.s. kun je weer deelnemen aan een introductiedag van onze vereniging. Daarin maak je kennis met enkele activiteiten die onderdeel zijn van onze maandelijkse bijeenkomsten, maar we besteden ook speciale aandacht aan een thema. Ditmaal is dat meditatie.

Bovenstaand citaat komt uit het boek, dat op de introductiedag zal uitkomen, en dat is getiteld ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’. In de spirituele filosofie van Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov wordt aan meditatie, concentratie, contemplatie en identificatie op geheel eigen wijze aandacht besteed. Tijdens het programma van 21 november komen deze elementen aan bod, en worden enkele gezamenlijke oefeningen gedaan. Ook wordt er verder informatie gegeven over de Universele Witte Broederschap (UWB) in Nederland en daarbuiten. Uiteraard zal er genoeg gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

Je bent van harte welkom in CONFERENTIECENTRUM “SAMAYA”
Hollendewagenweg 20
3985 SG Werkhoven

Kosten :

 • voor de zaterdag (incl. koffie, thee, vegetarische lunch): € 55,00
 • voor de zaterdag t/m de avondmeditatie (incl. lunch en diner): € 75,00

NB. Voor ‘vrienden van de UWB’ geldt een korting van 10 % op deze tarieven.

De aanvang van deze dag is om 10.30 uur.

Er is een beperkt aantal overnachtingsmogelijkheden. Voor informatie kun je contact opnemen met het tijdelijk secretariaat van de UWB: Tel.: 023-571-6473

Ook voor andere vragen:
E-mail adres: informatie.uwb@gmail.com
Tel.: 023-571-6473

Mediteren, een spirituele praktijk die ons hele wezen aangaat

“Hoe kunnen we meditatie opvatten? We kunnen haar vergelijken met het kauwen van voedsel. Wanneer we een hap voedsel in de mond nemen en kauwen, gaan de speekselklieren werken en nemen we met de tong de meest subtiele energieën op. Meditatie is ook een soort kauwproces, maar dan van gedachten, waarmee we de wezenlijkste elementen van de spirituele wereld als voedsel in ons opnemen.
Zelfs indien mediteren kan worden beschouwd als een activiteit van het verstand, maakt de wil er ook deel van uit, want de mentale concentratie die bij meditatie is vereist komt niet vanzelf, daar moet je moeite voor doen. En omdat het belangrijk is het onderwerp waarop je je gaat concentreren goed te kiezen, heeft het hart ook wat te zeggen: zodra een onderwerp, een voorwerp je bevalt, zodra je er zin in hebt, staat het intellect er gemakkelijker bij stil. Vervolgens doordringt de ziel het met haar vibraties, haar uitstraling: zij contempleert, beschouwt het. En tenslotte is het de geest die zich ermee vereenzelvigt om een magisch scheppingswerk te realiseren. Omdat de mens een eenheid vormt, heeft de meditatie gevolgen voor zijn gehele psyche en zelfs voor zijn fysiek lichaam”.

Voel je je aangesproken, schrijf je dan in en betaal vóór 1 november 2020 op de volgende manier:

• Stuur een mail met jouw naam en adres naar : informatie.uwb@gmail.com of
• Stuur een brief naar ‘Vereniging UWB, Labradorstroom 113, 1271 DE HUIZEN
• Maak je betaling over naar IBAN NL37 INGB 0001 854382 t.n.v. UWB Amersfoort, met vermelding “introductiedag 21 november 2020”.
• Je inschrijving is van kracht nadat jouw betaling is ontvangen.

Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt van ons daarvan een bevestiging.

Twee punten, waarvoor wij om je begrip vragen:

NB 1. In verband met het coronavirus heeft Centrum Samaya een grens gesteld aan het maximumaantal personen in de zaal. Dit bepaalt het aantal deelnemers. Indien dit maximum is bereikt, en je behoort niet tot de eerste inschrijvers, laten we je dit zo snel mogelijk weten en storten het inschrijvingsgeld volledig terug (overigens, de kans is groot dat wij, bij voldoende deelname, in het voorjaar nogmaals een dag over meditatie zullen aanbieden; wij zullen jou daarvoor dan als eerste benaderen).

NB 2. Indien er tot 21 november door de overheid en/of door het Centrum Samaya maatregelen worden genomen in verband met het virus, waardoor het aantal deelnemers wordt beïnvloed of 21 november niet door kan gaan, ontvang je het inschrijfgeld terug.

Wij hopen van harte dat je, ook in deze bijzondere tijd, deel wilt nemen aan deze dag Juist met onze scheppende gedachte en onze verbeelding kunnen wij onszelf versterken en samen met anderen invloed uitoefenen op de geestelijke atmosfeer van de aarde, in de wetenschap dat het de geest is die op de zichtbare wereld inwerkt en niet andersom!

Over UWB

Over Omraam

Levensfilosofie

Activiteiten

Privacy

                                     

 

 

De vereniging Universele Witte Broederschap en de privacywetgeving

 

Het is voor onze vereniging in moreel opzicht, maar zeker gezien onze doelstelling, een bizar idee dat gegevens van onze leden en belangstellenden bewust bloot zouden worden gesteld op het internet, of moedwillig aan derden zouden worden gegeven of verkocht. Met het toepassen van onderstaande privacyverklaring zullen we aan de wettelijke eisen voldoen.

De UWB hecht grote waarde aan de privacy van wie dan ook. Mocht je jouw persoonlijke gegevens met ons delen, dan zullen we daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. In de onderstaande privacyverklaring laten we zien om welke persoonsgegevens het gaat, waarom en hoe we die gebruiken. Tot slot zullen we aangeven wat je rechten zijn.

 

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum en nummer lidmaatschap
 • IBAN en naam rekeninghouder (bij lidmaatschap en ook als belangstellende bij deelname aan een activiteit)

 

Deze gegevens hebben we nodig voor:

Het bijhouden van onze ledenadministratie en om onze leden op de hoogte te houden van het laatste nieuws en activiteiten van de UWB. Daarnaast om de jaarlijkse contributie te innen en verschuldigde bedragen voor eventueel andere door de vereniging te organiseren activiteiten (maandbijeenkomsten, weekenden, e.d.).

 

Wat zijn jouw rechten als lid of belangstellende?

Als je lid wordt, als belangstellende geïnformeerd wilt worden of deelneemt aan activiteiten van de UWB, gaan we ervan uit dat je ermee instemt dat we jouw gegevens intern gebruiken. Daarnaast heb je nog een aantal wettelijke rechten in verband met jouw persoonsgegevens, namelijk:

 • Recht op informatie en inzage: je kunt altijd een e-mail sturen naar het secretariaat om te vragen welke gegevens we van jou hebben verwerkt en waar die voor gebruikt worden.
 • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, kun je ons hierover informeren en dan zal het secretariaat die zo snel als mogelijk aanpassen.
 • Recht op ‘vergetelheid’: zodra er wederzijds geen verplichtingen meer bestaan (zoals beëindiging van het lidmaatschap of na het afronden van de deelname aan een activiteit), kun je vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), je persoonsgegevens verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: je kunt het secretariaat opdracht geven je persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. De UWB zal dit uit eigener beweging nooit doen, ook niet aan de uitgeverij Stichting Prosveta Nederland, (wat een zelfstandige organisatie is).

 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met het secretariaat, informatie.uwb@gmail.com

Bij het indienen van een verzoek, bijvoorbeeld om je gegevens te verwijderen of te wijzigen, kunnen wij je vragen om je identiteit te bevestigen.

Contact

Wilt u informatie ontvangen over onze speciale evenementen?

Secretariaat UWB
Postbus 476
1270 AL HUIZEN
NEDERLAND

Tel: 035 – 888 19 47
E-mail: informatie.uwb@gmail.com

De Universele Witte Broederschap vindt haar bestaan in het collectief beoefenen en beleven van spiritualiteit.
Zij streeft ernaar een sfeer van zuiverheid, wederzijds respect, vertrouwen en harmonie te creëren, waarin een verbinding kan worden gelegd met de onzichtbare wereld van liefde en licht.
De vereniging organiseert daartoe verschillende bijeenkomsten per jaar, waaronder twee weekenden.

Geïnteresseerd in de Universele Witte Broederschap in Nederland? Vraag een brochure aan via het contactformulier. Je bent ook van harte welkom op een introductiedag en je kunt ons volgen op Facebook.

Naam

E-mail Adres

Onderwerp

Bericht