Dagteksten

AGENDA

Vooraankondiging voor introductiedag UWB op zaterdag 21 november 2020

Je bent van harte welkom op onze introductiedag, die dit jaar in het teken zal staan van MEDITATIE, CONTEMPLATIE EN IDENTIFICATIE en de erbij vereiste CONCENTRATIE.

Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov zegt hierover: ‘Meditatie is een activiteit van het intellect, dat probeert spirituele waarheden te doorgronden. Contemplatie is een activiteit van het hart of van de ziel die stilstaat bij een beeld, een kwaliteit of een deugd, om zich te verheugen over het licht en de schoonheid ervan, en om er zich één mee te voelen. Boven meditatie en contemplatie staat tenslotte de identificatie. Dit magische werk is een activiteit van de wil, van de geest, die zich vereenzelvigt met de Schepper om te scheppen.’

Meditatie is de laatste tijd een populair onderwerp, waarvoor cursussen, workshops e.d. worden aangeboden. Voor leerlingen van de inwijdingsschool van de Universele Witte Broederschap zijn de bovenstaande thema’s van wezenlijk belang om aan hun hoogste ideaal te werken; dienstbaar zijn aan het goddelijke met behulp van de krachten van het licht. Dit maakt van meditatie, contemplatie en identificatie veel meer dan vooral een manier om stress te reduceren, je relatie te verbeteren of productiever te worden op het werk. Het gaat wel om psychische vaardigheden die – we draaien er niet omheen – volharding vragen om aan te leren.

Tijdens de introductiedag maken we kennis met wat Meester Aïvanhov er zelf over zegt in twee korte video’s. Voorts besteden we aandacht aan de voorbereiding, de concentratie en doen we enkele eenvoudige oefeningen. Belangrijk in de school van Aïvanhov is, in relatie tot meditatie, contemplatie en identificatie, de rol van de muziek, het gebruik van de verbeeldingskracht, het vormen van de ‘spirituele laser’.

Over UWB

Over Omraam

Levensfilosofie

Activiteiten

Privacy

                                     

 

 

De vereniging Universele Witte Broederschap en de privacywetgeving

 

Het is voor onze vereniging in moreel opzicht, maar zeker gezien onze doelstelling, een bizar idee dat gegevens van onze leden en belangstellenden bewust bloot zouden worden gesteld op het internet, of moedwillig aan derden zouden worden gegeven of verkocht. Met het toepassen van onderstaande privacyverklaring zullen we aan de wettelijke eisen voldoen.

De UWB hecht grote waarde aan de privacy van wie dan ook. Mocht je jouw persoonlijke gegevens met ons delen, dan zullen we daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. In de onderstaande privacyverklaring laten we zien om welke persoonsgegevens het gaat, waarom en hoe we die gebruiken. Tot slot zullen we aangeven wat je rechten zijn.

 

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Ingangsdatum en nummer lidmaatschap
  • IBAN en naam rekeninghouder (bij lidmaatschap en ook als belangstellende bij deelname aan een activiteit)

 

Deze gegevens hebben we nodig voor:

Het bijhouden van onze ledenadministratie en om onze leden op de hoogte te houden van het laatste nieuws en activiteiten van de UWB. Daarnaast om de jaarlijkse contributie te innen en verschuldigde bedragen voor eventueel andere door de vereniging te organiseren activiteiten (maandbijeenkomsten, weekenden, e.d.).

 

Wat zijn jouw rechten als lid of belangstellende?

Als je lid wordt, als belangstellende geïnformeerd wilt worden of deelneemt aan activiteiten van de UWB, gaan we ervan uit dat je ermee instemt dat we jouw gegevens intern gebruiken. Daarnaast heb je nog een aantal wettelijke rechten in verband met jouw persoonsgegevens, namelijk:

  • Recht op informatie en inzage: je kunt altijd een e-mail sturen naar het secretariaat om te vragen welke gegevens we van jou hebben verwerkt en waar die voor gebruikt worden.
  • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, kun je ons hierover informeren en dan zal het secretariaat die zo snel als mogelijk aanpassen.
  • Recht op ‘vergetelheid’: zodra er wederzijds geen verplichtingen meer bestaan (zoals beëindiging van het lidmaatschap of na het afronden van de deelname aan een activiteit), kun je vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), je persoonsgegevens verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid: je kunt het secretariaat opdracht geven je persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. De UWB zal dit uit eigener beweging nooit doen, ook niet aan de uitgeverij Stichting Prosveta Nederland, (wat een zelfstandige organisatie is).

 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met het secretariaat, informatie.uwb@gmail.com

Bij het indienen van een verzoek, bijvoorbeeld om je gegevens te verwijderen of te wijzigen, kunnen wij je vragen om je identiteit te bevestigen.

Contact

Wilt u informatie ontvangen over onze speciale evenementen?

Secretariaat UWB
Postbus 476
1270 AL HUIZEN
NEDERLAND

Tel: 035 – 888 19 47
E-mail: informatie.uwb@gmail.com

De Universele Witte Broederschap vindt haar bestaan in het collectief beoefenen en beleven van spiritualiteit.
Zij streeft ernaar een sfeer van zuiverheid, wederzijds respect, vertrouwen en harmonie te creëren, waarin een verbinding kan worden gelegd met de onzichtbare wereld van liefde en licht.
De vereniging organiseert daartoe verschillende bijeenkomsten per jaar, waaronder twee weekenden.

Geïnteresseerd in de Universele Witte Broederschap in Nederland? Vraag een brochure aan via het contactformulier. Je bent ook van harte welkom op een introductiedag en je kunt ons volgen op Facebook.

Naam

E-mail Adres

Onderwerp

Bericht