Definities
15739
post-template-default,single,single-post,postid-15739,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Definities

Definities

Op deze pagina vind je definities van veelgebruikte termen binnen de levensfilosofie van de Universele Witte Broederschap.

Alchemie

Unknown-5

“Als je een spirituele gids zoekt, weet dan wat je minstens van hem kunt verwachten. Een spiritueel Meester zal alles doen wat hij kan om je de weg te laten zien die je wilt volgen, maar jíj moet er zin in hebben die weg te gaan. Een Meester kan er niet voor zorgen dat je van het spirituele leven houdt; dat hangt van jou af, niet van hem. Natuurlijk kan hij je op zekere hoogte beïnvloeden, zoals een vriend die van muziek of van poëzie houdt dit kan. Want alle schepselen – mensen, dieren, bloemen of zelfs stenen en voorwerpen – delen vaak elementen van zichzelf aan ons mee zonder dat we het weten.

Zo is het mogelijk dat iets van de liefde van jouw Meester voor de pracht van de goddelijke wereld zich aan jou meedeelt. Als je echter niet bereid bent om zijn invloed te aanvaarden, kan niets je dwingen. Dus, of je Meester erin slaagt je van het spirituele leven te laten houden, hangt nog steeds van jou af. ” – Omraam Mikhaël Aïvanhov

Meer lezen over dit onderwerp? “U bent goden”, Synopsis deel I , online te bestellen bij www.prosveta.nl

 

Androgynie

Unknown-6

De zoektocht naar een verloren helft, zo kan het hele verhaal van mannen en vrouwen worden samengevat. Mannen zoeken vrouwen en vrouwen zoeken mannen… Ze weten niet eens waarom ze op zoek zijn naar elkaar, maar ze zoeken, instinctief; een stem zegt hun dat ze zo hun oorspronkelijke eenheid zullen weervinden. Van tijd tot tijd ervaren ze enkele ogenblikken zoiets als een onbeschrijflijk geluk, en daarna komen de teleurstellingen en het verdriet. Maar aangezien ze de hoop nooit verliezen, blijven ze zoeken…

Waarom is dat zo? Waarom slaagt de mens er niet in zijn hoogste verlangens te verwezenlijken? Omdat de vereniging van man en vrouw zich niet in eerste instantie op het fysieke vlak moet afspelen. Het fysieke vlak dient slechts het eindresultaat te zijn van een werk dat zij tevoren op het psychische en spirituele vlak hebben verricht. Anders vinden ze in het beste geval slechts kortstondig plezier en genot. Als er al zeer weinigen in geslaagd zijn die eenheid duurzaam te realiseren door te versmelten op het fysieke vlak, komt dat omdat zij voordien een innerlijk werk hebben gedaan. De mens moet eerst proberen de twee principes in zichzelf te verenigen. Dat is de filosofie van de androgynie en dat is de hoogste filosofie die er bestaat.      – Omraam Mikhaël Aïvanhov

Meer lezen over dit onderwerp? “Mystiek van man en vrouw”, Izvor reeks nr. 214, hst II: Man en vrouw, afspiegeling van het mannelijk en vrouwelijk principe. Online te bestellen op www.prosveta.nl.

 

De Ingewijde

Unknown

“Maak u geen illusies, op aarde zult u geen enkel volmaakt schepsel aantreffen. Of hij het nu toont of verbergt, iedereen heeft een zwakte, en zelfs verscheidene. Zelfs de Ingewijden hebben tenminste één zwakte: ofwel ijdelheid, ofwel trots, ofwel gierigheid, ofwel sensualiteit … Maar een Ingewijde is in de eerste plaats superieur omdat hij zich bewust is van zijn zwakte, en vervolgens omdat hij met alle middelen probeert deze te overwinnen.

Hoe verheven zijn geest ook is, wanneer een mens op aarde incarneert, ontvangt hij een min of meer gebrekkige erfelijkheid waaraan hij moet werken; en hij slaagt daarin dankzij zijn andere kwaliteiten en deugden. En wanneer hij daarin geslaagd is, wordt hij nog groter, omdat het hem gelukt is ruwe, grove materie om te vormen tot bewerkte stof waarvan hij zich kan bedienen voor zijn werk. Juist bij de Ingewijden ontdek je hoezeer het de macht van de geest lukt om alles te beheersen, terwijl de meerderheid van de mensen heel hun leven gebreken met zich meetorsen, onbekwaam om deze te verbeteren.”      – Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Inwijding

22442566_ml

“Voor degenen die het spirituele leven hebben omarmd, is het niet zozeer de grootste moeilijkheid een hoger bewustzijnsniveau te bereiken, maar zich er te handhaven. De ene dag behalen zij een overwinning, en de volgende dag zijn de uiterlijke of innerlijke voorwaarden veranderd en laten zij zich een beetje gaan …

 

Je moet weten dat het bijna onmogelijk is om zich standvastig en definitief op de hoogten van het spirituele leven staande te houden. De stabiliteit is het hoogtepunt van de Inwijding, het moment waarop de leerling uiteindelijk, zoals de hogepriester van het oude Egypte, kan zeggen: “Ik ben stabiel, zoon van stavast, geboren en getogen in het gebied van de standvastigheid.” Het gebied van de standvastigheid is de sefira Binah,* het gebied van de Vierentwintig Oudsten. Verbind u met deze sefira, en zelfs wanneer de stabiliteit een onbereikbare top is, zal zij u helpen hem te naderen.”

*de derde sefira in de Boom des Levens, die deel uitmaakt van de Kabbalistische traditie

 

 

“De Inwijding is een overwinning op de vier elementen: de aarde, het water, de lucht en het vuur. Tegenwoordig vindt de Inwijding echter niet meer in tempels plaats, maar in het dagelijks leven. Want daar, in het leven van alledag, tref je de vier elementen aan en daar dient u hen te trotseren door aan te tonen dat u de angst, de begeerte, het egoïsme, de sensualiteit enzovoort overwonnen hebt. Vaak mislukt u voor een kleinigheid, omdat u grote beproevingen verwachtte: u hebt het kleine probleem niet gezien dat zich aan u voordeed en daarover bent u gestruikeld.

Wanneer je gewaarschuwd wordt dat je grote moeilijkheden zult moeten trotseren, ben je beter gewapend, weerbaarder, omdat je weet wat je kunt verwachten. Wanneer je echter overrompeld wordt, kan je over de geringste hindernis vallen. U moet er dus voor zorgen altijd waakzaam te zijn, alert, in het besef dat om het even welke omstandigheid in het leven voor u een inwijdingsproef kan worden.”      – Omraam Mikhaël Aïvanhov

Meer lezen over dit onderwerp?  “De Gouden Sleutel”, met name hst V en hst VII. Online te bestellen bij www.prosveta.nl

 

Spirituele galvanoplastiek

Femme enceinte

 

Voor de uitleg van de spirituele galvanoplastiek gebruikt Aïvanhov het chemische proces van de elektrolyse. Op analoge wijze, zegt Aïvanhov, kan de moeder de kwaliteit van het embryo beïnvloeden. Gelukkig wordt steeds meer onderkend hoe ontvankelijk het embryo is voor alles wat de moeder tijdens de zwangerschap tot zich neemt en doormaakt. Aïvanhov breidt dit uit door tevens groot belang te hechten aan de kwaliteit van haar gedachten, gevoelens en intenties. Het kind is als een wasafdruk en, eenmaal gestold, dat wil zeggen, na enkele jaren, is dit hooguit marginaal te beïnvloeden.

Hij zegt in dat verband over de magie van het woord:

3974148_ml“Indien moeders de kracht van het woord zouden kennen, zouden ze bepaalde methodes toepassen om bij hun kinderen de gewenste deugden en kwaliteiten te ontwikkelen. Zelfs op een leeftijd waarop het kind nog niets begrijpt, kan de moeder het toespreken. Bijvoorbeeld wanneer het slaapt: zij neemt het kindje in haar armen, spreekt ertegen met veel liefde en overtuiging en zij beschrijft hoe ze het later wil zien… De baby verroert zich niet, hij heeft niets gehoord, niets begrepen, maar het woord heeft een vormende kracht, het condenseert en projecteert de dingen. En in het onderbewustzijn van het kind zijn er krachten die alles gehoord en opgenomen hebben. Later zullen zij op het kind inwerken. Zij zullen mogelijkheden scheppen in zijn hart en zijn verstand, in alle cellen en organen van zijn lichaam, om vorm te geven aan de deugden die de moeder het kind toewenste.”   Omraam Mikhaël Aïvanhov

Je kunt verder lezen in: Izvor 203, ‘De opvoeding begint voor de geboorte’ en Izvor 214, ‘Mystiek van man en vrouw’. Deze pockets kun je bekijken of bestellen op www.prosveta.nl

 

De betekenis van een Meester
“U moet weten dat een waarachtige Meester, in de spirituele zin van het woord, een wezen is dat in de eerste plaats rose-fleur-saumon-070110de essentiële waarheden kent, niet die de mensen hebben opgeschreven, vormgegeven of verteld, maar het wezenlijke volgens de kosmische Intelligentie. Ten tweede moet hij de wil hebben gehad om alles in zichzelf te beheersen, te domineren en onder controle te hebben en daarin zijn geslaagd. Tenslotte, deze wetenschap en deze beheersing die hij heeft verkregen, mogen slechts dienen om alle kwaliteiten en deugden van de onbaatzuchtige liefde te manifesteren.
Juist aan zijn onbaatzuchtigheid herken je de ware Meester. Elke Meester komt op aarde om één kwaliteit in het bijzonder tot uitdrukking te brengen: er zijn dus Meesters van wijsheid, van liefde of van kracht of van zuiverheid… Maar alle werkelijk grote Meesters hebben noodzakelijkerwijs deze kwaliteit gemeen: de onbaatzuchtigheid.” –    Omraam Mikhaël Aïvanhov

Uit: What is a spiritual Master, Izvor 207 (niet vertaald)

 

De enige ware Meester: het leven

13196195_l (1)Er bestaat op aarde geen enkel wezen waaraan het leven geen beproevingen heeft opgelegd, geen problemen heeft gegeven om op te lossen. Daarom zijn alle Ingewijden het op dit punt met elkaar eens: het leven is de enige ware Meester. De wijzen en de Ingewijden kunnen de mensen onderwijzen, dit zijn zeer geëvolueerde wezens die veel hebben gewerkt, veel hebben geleden, en die derhalve de mensen van hun ervaring kunnen laten profiteren. Maar zelfs deze wezens kunnen zich niet meten met het leven, en het leven is tevens een meester voor hen.                                                                                                                De mensen denken over het leven te kunnen beschikken en te kunnen handelen zo het hun goeddunkt; maar daar heb je het leven dat hen lessen leert. Zij legt voor ieder van ons precies de vinger op elke zere plek. Voor de een is het de gezondheid; voor de ander is het de intelligentie, voor weer een ander, het gevoel… Zij weet precies waar, in welke mate en hoe zij elk wezen kan bereiken, raken.”      – Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Het heliocentrische gezichtspunt

Pour ensoleiller votre journÈe, voici un tournesol, butinÈ par une abeille ‡ moins que ce ne soit un petit bourdon. :6:

“Wanneer men afgaat op de schijn en het standpunt van de aarde inneemt, vindt men het vanzelfsprekend dat het de zon is die opgaat, die ondergaat en die om de aarde draait. Alleen al dit voorbeeld bewijst voldoende dat allen die gewend zijn om de dingen vanuit het standpunt van de aarde, vanuit het geocentrisch standpunt, te bekijken, zich alleen maar kunnen vergissen: hun hele filosofie is bedrieglijk, want zij is gebaseerd op de illusie dat de zon rond de aarde draait. Maar de Ingewijden, die weten dat de aarde rond de zon draait, keren hun gezichtspunt om:  hun standpunt vertrekt vanuit de zon, zij kijken vanuit de zon en zien de waarheid.

Je zult zeggen: «Maar wij weten toch allemaal dat het de aarde is die rond de zon draait!» Ja, in theorie weet je dat, maar in de praktijk handel je alsof de zon rond de aarde draait. Dat is de reden dat ik herhaal: «Zolang je niet probeert het centrum te vinden, jouw centrum, dat het goddelijk deel is van jezelf en daar te leven, van daaruit te kijken en te handelen, zul je de waarheid niet vinden en alles zal op een bedrieglijke manier aan je verschijnen.» Indien je mij niet begrijpt, komt dit omdat je niet weet dat de aarde en de zon zich ook in de mens bevinden. De aarde is de buik, dat zijn de instincten en de zon is het brein, het verstand. Jammer genoeg zijn de mensen al eeuwen lang naar de buik afgedaald, zij kijken slechts via de buik, dat wil zeggen via het materiële leven. Het overige is voor hen van nul en generlei waarde. Daarom is het zo moeilijk voor degene die hen naar het andere centrum terug wil leiden: naar het hoofd, het verstand, het licht, in één woord het heliocentrische gezichtspunt! Hoe kun je hen doen begrijpen dat zij, door in het centrum van het zonnestelsel door te dringen, tegelijk hun eigen centrum terugvinden, waar omheen alles dient te draaien? Zolang de mens zogezegd het centrum van zijn eigen bestaan wil blijven, draait hij in werkelijkheid rond andere dingen dan zichzelf; daarom wordt hij heen en weer geslingerd en gekweld en kan de waarheid niet vinden.”      –  Omraam Mikhaël Aïvanhov

Uit: Op weg naar een zonnebeschaving, Izvor 201, hst III, 2: ‘De zoektocht naar het centrum’. Deze pocket kun je bekijken en bestellen op www.prosveta.nl

 

Het pentagram

Unknown-4

 

[…] “De vier letters van de naam van God stellen voor: de geest (de vader), de ziel (de moeder), het verstand (de zoon) en het hart (de dochter). En omdat de mens naar het beeld van God is gemaakt, vindt men deze vier beginselen in zijn gelaat terug. De ogen geven de Jod, de geest, weer; de oren de Hē, de ziel; de neus geeft de Wāv, het verstand, en de mond de tweede Hē, het hart. Samengevat zijn er dus vier krachten die met iets in verband staan

 

 

י Jod, de geest, is verbonden met de ogen,

ה Hē, de ziel, is verbonden met de oren,

ו Wāv, het verstand, is verbonden met de neus,

 ה Hē, het hart, is verbonden met de mond.

 

 

Deze vier krachten staan dus in verbinding met de vier zintuigen: het zien, het horen, het ruiken en de smaak. En het vijfde? Dat is de tastzin die als orgaan de hand heeft waarmee wij werken. Een vijfde letter voegt zich dus bij de vier letters van de naam van God, de Sjin ש, die we in het midden van de naam van Jezus, Iéschouah vinden: ה ו ש ה י.  Deze naam is het symbool van de incarnatie van God in de materie. Door de persoon van Jezus, de Christus, incarneren de vier aspecten van God, voorgesteld door de geest, de ziel, het verstand en het hart in de mens. Als uitdrukking van het kosmisch grondbeginsel dat men Christus noemt, is Jezus het Woord dat vlees geworden is. Door hem kunnen de vier spirituele beginselen tot uitdrukking komen. Daarom wordt hij ook wel voorgesteld door de hand, waarvan de vijf vingers overeenkomen met de vijf deugden: liefde, wijsheid, waarheid, rechtvaardigheid en goedheid, die geplaatst worden op de zijden van het pentagram, “de kerstster”, symbool van de volmaakte mens.” – Omraam Mikhaël Aïvanhov

Uit: Synopsis I “U bent Goden”,  deel VIII. Je kunt deze paperback bekijken en eventueel bestellen via www.prosveta.nl

 

De zonnevlecht

Unknown-5

“De Evangeliën zinspelen op het hart als een orgaan van begrip. Maar over welk hart gaat het dan? Men denkt dat het gaat over het fysieke hart, het orgaan dat het bloed rondpompt. Nee, het echte hart, het inwijdingshart, is de plexus solaris, de zonnevlecht, en deze voelt, begrijpt en doorziet de grote kosmische waarheden. Het brein kan enkel een beetje discussiëren, schrijven, praten en met zijn kennis pronken zonder dat het zelfs een helder idee heeft over de dingen. Kijk maar eens hoe het er op dit moment in de wereld aan toe gaat, de wereld van het vijfde ras: men zet uiteen, men spreekt, men schrijft, maar in feite heeft men niets begrepen, want met het verstand kun je geen volmaakt begrip hebben. Je moet de dingen beleven om ze te begrijpen, beleven met heel je wezen.
De zonnevlecht stuurt alle functies aan van het fysieke lichaam; van haar hangen de ademhaling, de uitscheiding, de bloedsomloop, de voeding en de groei af. Het is ook via de zonnevlecht dat de mens echt kan communiceren met het universum, want de zonnevlecht staat in verbinding met de hele kosmos en dat kun je van het verstand niet zeggen. In werkelijkheid zou die communicatie wel tot stand kunnen komen, maar daarvoor zijn de hersenen nog niet voldoende  ontwikkeld, want zij werden zeer recent gevormd; de zonnevlecht dateert van veel vroeger. Zij is het die de hersenen heeft gecreëerd en ze voedt. Inderdaad, de hersenen zijn een product van de zonnevlecht,  ze zijn haar kind, daarom voedt en ondersteunt de zonnevlecht ze, en wanneer zij hiermee ophoudt, valt de mens in slaap, wordt hij suf of heeft hoofdpijn, kan hij niet meer nadenken.”     – Omraam  Mikhaël Aïvanhov

Uit: “Op weg naar een zonnebeschaving”, Izvor 201, hst V.
In Izvor 219 “Subtiele centra van de mens” wordt dieper ingegaan op de functie van o.a. de zonnevlecht. Beide pockets kun je bekijken en eventueel bestellen via www.prosveta.nl

 

Formule

Hieronder wordt verstaan een bede die hardop of innerlijk worden uitgesproken door de leerling, individueel of tijdens groepsbijeenkomsten. Zij drukken de verbinding met de onzichtbare wereld uit. Bijvoorbeeld om dankbaarheid of erkentelijkheid aan de natuur of aan de Godheid te verwoorden. Een voorbeeld:

 

Versie 2

 

Dank U, dank U Heer,
Dank U voor het leven,
Dank U voor het licht,
Geheiligd is Uw Naam, in eeuwigheid.

Ook wordt een formule uitgesproken om een bewustzijnstoestand te scheppen, bijvoorbeeld tijdens het eten, zoals:

“De liefde van God lost alle problemen op”

(Deze formule wordt in de Bulgaarse versie uitgesproken)

Een formule kan ook een verzoek inhouden, zoals voor de autobestuurder:

“Heer, bescherm ons tegen onszelf
En tegen iedereen die wij tegenkomen.
Behoed ons door Uw licht
En zend ons een engel om ons te begeleiden”

Heel wezenlijk wordt het door Omraam Mikhaël Aïvanhov geacht, om na elke lichtmeditatie (individueel of in een groep) een formule uit te spreken, en zo de verzamelde psychische energie een adres, een bestemming te geven. De formule of de bede wordt dan 3 maal uitgesproken, zodat deze zijn werk kan doen in 3 gebieden; in het geestelijke, het psychische en op het fysieke vlak.

Bij lichaamsoefeningen wordt een formule innerlijk (in stilte) uitgesproken, omdat hier uitdrukkelijk onze eigen onderdanen, de cellen en organen, worden toegesproken.

Ook worden er in de Universele Witte Broederschap gebeden uitgesproken, zoals het Onze Vader. Dit gebed wordt één keer uitgesproken, maar vooral gezongen, in het Bulgaars.

Voor meer over dit onderwerp, zie: De Nieuwe Aarde, verzameld werk deel 13.
Je kunt dit gebonden werkboek in harde kaft bekijken en eventueel  bestellen via www.prosveta.nl