De stem van de stilte
15567
post-template-default,single,single-post,postid-15567,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

De stem van de stilte

De stem van de stilte

Tijdens het gebed, de meditatie en de yoga van de voeding naar Stem van de Stilte luisteren…

“De stilte is als een deur die zich opent naar de hemelse sferen”

“In de stilte kunnen wij de stem van God horen. Als deze stem de mens leidt, is hij op weg naar het geluk en de eeuwigheid. Zoals ik jullie al vertelde in andere lezingen, is de stilte een eerste vereiste om alle storingen en wanklanken te laten verdwijnen. Dan zul je merken dat er in die stilte, die harmonieuze stilte, iets begint te spreken. Dat noemt men de stem van 555313_506577596083211_153670976_nGod, de zachte stem van God, en deze stem waarschuwt ons, zij leidt ons en beschermt ons… Als de mens haar niet hoort, komt het doordat hij niet alleen fysiek, maar ook in zijn gedachten en gevoelens te veel lawaai maakt. Maar als hij rustig wordt, openbaart deze stem hem dat God de enige is die de mens het geluk kan brengen, omdat Hij eeuwig is. Alleen deze stem kan hem dat uitleggen; daarom wordt zij ook de stem van de stilte genoemd. Het is zelfs de titel van sommige boeken met oosterse wijsheid. Als een yogi erin slaagt alles in zich tot rust te brengen en zelfs zijn gedachten te laten zwijgen – want ook gedachten maken door hun activiteit lawaai – dan hoort hij deze stem van de stilte, de stem van God. En ik zeg u dat ook ik deze stem heb gehoord…
Alle wijzen leren dat alleen de stilte de aard, de macht en de pracht van de Godheid kan uitdrukken. Maar omdat je nog niet de ware stilte in jezelf kunt horen, ben ik verplicht de plaats van deze stem in te nemen en je uit te leggen, uiteraard met veel meer woorden, wat zij je in alle stilte zou zeggen. Maar als je ooit deze stem van de stilte zult horen, zal alles jou in een seconde, in een fractie van een seconde, geopenbaard worden; dan wordt alles wat ik net heb gezegd, eensklaps duidelijk.”     –  Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

Uit: De Gouden Sleutel, Verzameld Werk deel 11, hst V: “de individualiteit brengt ons het ware geluk”, verkrijgbaar bij uitgeverij Prosveta in de Izvor reeks (nr. 229) “De weg van de stilte”.

 

HET GEBED

7084556_ml“Bij het bidden richt je je niet enkel tot een vage entiteit, waarbij je hem om gezondheid, succes of een goed huwelijk vraagt. Bidden is het herstellen van een verbinding met het allerhoogste Wezen, de Schepper van hemel en aarde. Als je leert een relatie op te bouwen met dit Wezen, dat eeuwig en oneindig is, zul je elementen aantrekken uit de hogere werelden, en dan gaat het niet om een paar omstandigheden in je fysieke, materiële leven die gaan veranderen, maar om je diepste wezen.
Het echte gebed is een contact met de sublieme regionen. Slaag je erin één enkel element uit deze gebieden op te vangen, dan wordt alles ineens anders: je voelt dit element in je binnenste vibreren, en dit zuivert je, verlicht je, herstelt de harmonie in heel je wezen. En deze heilzame toestand heeft zijn uitwerking op al diegenen die je omringen: zij worden erdoor beïnvloed, omdat ze iets van dit kostbare element van jou ontvangen.”     – Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Een methode om te bidden


transcender-le-monde
“Men beweert soms dat bidden geen resultaat oplevert. Hier is een zeer eenvoudig maar doeltreffend middel om je te verbinden met God. Haal, voor je gaat bidden, het volgende beeld voor de geest: een groot aantal mensen, verspreid over de hele wereld, concentreert zich overal gelijktijdig op de Schepper. Sluit je in gedachten bij hen aan om samen te bidden. Zo klinkt je stem niet langer alleen in de woestijn van het leven, maar roep je de Hemel aan, samen met miljoenen andere lichtende wezens. Dankzij het collectieve karakter ervan wordt een dergelijk gebed altijd gehoord en heb je er dus ook voordeel bij. Wanneer je als enkeling handelt, mist het gebed zijn doel. Het geheim bestaat erin zich aan te sluiten bij allen die bidden, want er zijn op ieder ogenblik wel ergens op aarde mensen in gebed.”     – Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Uit: ‘De Nieuwe Aarde’, Verzameld  Werk deel 13, hst.X: “Het gebed”.

ETEN IN STILTE
Juist aan de stille maaltijd als spirituele oefening wordt in de Universele Witte Broederschap een belangrijke plaats toegekend. Omraam Mikhaël Aïvanhov zegt daarover;
“Wanneer u in stilte en vredig hebt gegeten, bewaart u heel de dag deze gesteldheid. Zelfs als u dan weer hier en dan weer daar moet zijn, is één seconde genoeg, halt te houden en te voelen dat de vrede er nog steeds is omdat u op de juiste manier hebt gegeten.”

Lees hier meer over de wijze waarop de ‘Hrani yoga’, de yoga van de voeding, verder wordt beoefend. 
Of zie voor meer informatie: ‘De yoga van de voeding”, Izvor reeks nr. 204.

 

MEDITATION-n

De zonsopgang
Vanaf 21 maart tot en met 21 september streven leden van de Universele Witte Broederschap ernaar de zonsopgang bij te wonen. Zij zoeken een stille plek op bij hun huis of in de natuur, mediteren en doen ademhalingsoefeningen. Omraam Mikhaël Aïvanhov zegt daarover:

“Op aarde is alles voorbijgaand, kortstondig, maar boven ons hoofd blijft de zon, onveranderlijk en eeuwig. Wanneer je de waarheid zoekt, richt je dan op iets dat niet voorbijgaat, dat niet verandert. Door geen enkele plaats toe te kennen aan de zon in hun innerlijk leven, ontzeggen zij zich een wezenlijk element. Maar bij de fysieke zon stilstaan alsof het een afgod was, is een terugkeer naar de mentaliteit van de primitieven die de natuurkrachten aanbaden. De zon kan alleen maar een middel zijn om God te vinden, onze innerlijke zon. Door haar te aanschouwen, door ons bloot te stellen aan haar stralen, door ons met haar te identificeren, vermeerderen wij elke dag in ons het goddelijk licht, de goddelijke warmte en het goddelijk leven.”  

 

De Ademhaling

   “Ademhalen is een vorm van voeding; zoals bij het eten traag kauwen het beste is, moet ook bij het ademen op de lucht worden “gekauwd”. Houd na een inademing de lucht zo lang vast tot de longen, die als een maag fungeren, de voedingsbestanddelen er volledig uit hebben kunnen halen. Wanneer de lucht te vlug weer uitgeademd wordt, zullen al deze stoffen het lichaam opnieuw verlaten zonder opgenomen te worden.
Via de adem kun je de zuiverheid en de spankracht van het lichaam verbeteren. Het bloed stroomt door alle organen om in de longen te worden gezuiverd. Als je dagelijks bewust ademhalingsoefeningen doet, wordt het lichaam meer en meer gelouterd, verbetert de gezondheid en neemt de levensenergie toe.
Terwijl dokters de voorkeur geven aan injecties met calcium, jodium of natrium om een gebrek aan elementen op te heffen, zullen de Ingewijden je aanbevelen deze bestanddelen in hun etherische vorm op te nemen door de ademhaling. Het principe is zeer eenvoudig: terwijl je de ademhalingsoefeningen doet, concentreer jezelf dan op de gedachte dat je bezig bent de voedingsstoffen op te nemen die je ontbreken. Het organisme weet immers zeer goed wat het nodig heeft. Een hele ploeg wetenschappelijke medewerkers is voor jou in de weer om uit de lucht te halen wat je nodig hebt. Daarom zoekt de leerling zijn geneesmiddelen niet uitsluitend bij de apotheker.”
– Omraam Mikhaël Aïvanhov

Zie voor meditatie-aanwijzingen en formules bij zonsopgang, alsook voor de door Aïvanhov aanbevolen ademhalingsoefeningen:  ‘De Nieuwe Aarde, methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verzameld Werk, deel 13.
Over de uitwerking van de ademhaling op de gezondheid: “Harmonie en gezondheid”Izvor reeks nr. 225.

MEDITATIE OP HET WITTE LICHT

Tijdens elke bijeenkomst wordt gemediteerd op het witte licht. Deze meditatie wordt voorafgegaan door enkele minuten naar klassieke muziek te luisteren. Na afloop van de meditatie  wordt de verzamelde psychische energie “geadresseerd”door middel van een gezamenlijk uitgesproken bede.

 

“God zelf is onbereikbaar, onpeilbaar, gaat elk begrip te boven, maar Hij heeft in ons, en in het universum dat Hij geschapen heeft, alle elementen aangebracht die ons in staat stellen Hem te naderen en enkele van Zijn berichten te ontcijferen. Het licht is het eerste van deze berichten, aangezien God zich door het licht bij het begin van de wereld gemanifesteerd heeft, toen Hij zei: “Kome er licht!” Daarom moeten we, als wij God tot ons willen horen “spreken”, het licht zoeken, want juist via het licht heeft Hij zich tot alle schepselen gericht.”
Heel de ruimte is gevuld met licht, doortrokken van licht. Als je het niet ziet of voelt, komt dat omdat je spirituele organen nog onvoldoende ontwikkeld zijn om je zo’n subtiele waarheid te laten bevatten. Maar leer je je eenmaal te concentreren op dit kosmische licht, dan zul je erin slagen je waarnemingen zodanig te verfijnen, dat je het niet alleen gaat voelen, maar je zult het ook kunnen aantrekken opdat het in je doordringt en op je inwerkt.

Maak het licht tot het belangrijkste doel van je meditaties, concentreer je erop: beetje bij beetje zal het al de gebruikte, ziekelijke deeltjes in je lichaam vervangen door nieuwe, zuiverder deeltjes. Daarna, als je eenmaal in staat bent het licht in jezelf aan te trekken, oefen jezelf dan het te projecteren in heel de wereld, om alle mensen te helpen.”      – Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Lees verder in ‘De macht van de gedachte’, hst XI “De grondslagen van de meditatie” Izvor reeks nr.224
Ook aanbevolen: ‘Het licht, de levende geest’, Izvor reeks nr. 212, hst V “Werken met het licht”en hst IX “De laser in het spirituele leven”.

Alle genoemde boeken zijn te bekijken en te bestellen via uitgeverij Prosveta.