Boom des Levens
15539
post-template-default,single,single-post,postid-15539,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Boom des Levens

Boom des Levens

De opbouw van de schepping en de levensfilosofie van de Universele Witte Broederschap

Voor Omraam Mikhaël Aïvanhov drukt de meest wezenlijke spiritualiteit zich uit door een wijze van leven. Het kennen van de grootste waarheden en van het menselijk wezen heeft alleen zin als deze zijn ingebed in het dagelijks leven. Je kunt ook zeggen; een leven dat elke dag opnieuw wordt geleefd met behulp van methoden, die eenvoudig en doeltreffend zijn, stelt de mens in staat zonder gevaar voort te gaan op het pad naar de volheid van het spirituele leven. In welke waarheden vinden deze methoden hun basis? De filosofie van de Universele Witte Broederschap is gebaseerd op de principes die het uitgangspunt zijn van alle religies. Deze principes hebben betrekking op hoe de schepping is opgebouwd en wat de plaats van de mens daarin is. Je hebt, om dit te verklaren, een taal nodig, en daarvoor heeft Aïvanhov uit vele benaderingen een keus gemaakt. Hij rechtvaardigt zijn Unknownkeuze als volgt:

“God, de Natuur en de mens, dat wil zeggen de Schepper, de schepping en het schepsel, evenals de banden die tussen hen bestaan…. Juist deze vraagstukken vormen de kern van alle godsdiensten. In welke vorm ze ook door deze worden voorgesteld, elke godsdienst handelt uitsluitend over deze vraagstukken. Wat mij betreft vertolkt de joodse esoterische traditie, de Kabbalah, het best de banden die bestaan tussen de Schepper, de schepping en het schepsel: de mens. Ik heb de grote godsdiensten van de mensheid bestudeerd en heb in de Kabbalah het beste, het meest uitvoerige en tegelijkertijd het meest nauwkeurige verklarende systeem ter wereld gevonden. Dit systeem wordt symbolisch vertegenwoordigd door de sefirotische Boom, de Boom des Levens. Ik zeg niet dat de andere doctrines verkeerd of onjuist zijn, nee, zeker niet, maar zij geven niet zo’n diepzinnig, gestructureerd en alomvattend inzicht. De sefirotische Boom geeft werkelijk de synthese van God, van het universum en van de mens. Hij is voor mij de sleutel die mogelijk maakt dat alle mysteries ontsloten worden.”

 

Op een andere plaats zegt Aïvanhov hierover:

23293952_ml“De Boom des Levens is een symbolisch schema, dat een samenvatting geeft van de gehele wetenschap der ingewijden, de leerstellingen van alle ingewijden. Hij kan vergeleken worden met een graankorrel, een zaadje: plant hem en hij zal heel de schepping met een veelvoud van schepselen voor u doen verschijnen. Dat schema kan een magisch instrument worden, een van de machtigste werktuigen. Alles zit erin, alle principes, alle elementen, alle factoren met behulp waarvan de Heer de wereld geschapen heeft.

Hierdoor hebt u een systeem, dat u zal helpen om uzelf niet te versnipperen bij uw spirituele arbeid. Als u jarenlang aan dat beeld werkt, zult u in uzelf orde en evenwicht tot stand brengen. Alles in u zal dan georganiseerd en geharmoniseerd zijn. Zodra u wat tijd overhebt, sta dan even stil bij de Boom des Levens, kies een Sephira uit, concentreer u daarop en probeer de kwaliteiten en de energie te ontwikkelen, die deze bevat. Als u licht nodig hebt of liefde, kracht of bescherming, edelmoedigheid, rechtvaardigheid of leven… richt u tot de Boom des Levens: hij staat ter beschikking van de zonen en dochters van God, die er behoefte aan hebben zich te voeden met het goddelijke leven.”

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov gaat dieper in op de Boom des Levens in zijn boeken:

Verzameld werk deel 7, De Mysteriën van Jesod  
Izvor 215, De ware leer van Christus
Synopsis I, “U bent Goden” (met name III.2: De Boom des Levens)

Deze boeken kun je online bekijken en bestellen via www.prosveta.nl